. .

Drukowanie rozpoczęte

Aktualności

DB Schenker Rail Polska S.A. ogłasza przetarg na dostawy oleju opałowego.

Postępowanie przetargowe na dostawy oleju opałowego na potrzeby DB Schenker Rail Polska S.A. i DB Schenker Rail Spedkol Sp. z o.o. w sezonie grzewczym 2013/2014r.

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 03.06.2013 r. do godz: 12:00 , w formie papierowej na adres: Zaopatrzenie DB Schenker Rail Polska S.A.

44-251 Rybnik ul. Kłokocińska 51, pokój nr 12 ,
do rąk Tomasza Naczeńskiego
W razie pytań prosimy o kontakt:
w sprawach formalnych:
Z-ca Dyrektora Ds. Zaopatrzenie Wojciech Damec
tel.: +48 667663403
e-mail: wojciech.damec@dbschenker.pl

w sprawach technicznych:
Specjalista Działu Energii Tomasz Naczeński
tel.: +48 667663412
e-mail: tomasz.naczenski@dbschenker.pl

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2013

Przegląd

Do początku strony